Archiwum newsów

Archiwum newsów

  • Archiwum newsów 2020 - tutaj
  • Archiwum newsów 2019 - tutaj
  • Archiwum newsów 2018 - tutaj
  • Archiwum newsów 2017 - tutaj
  • Archiwum newsów 2016 - tutaj

 

Spotkania nawigacyjne

Spotkanie nawigacyjne wiosna 2016

Projekt statek elektryczny

 

Spółka Pętla Żuławska, działając w ramach Klastra Logistyczno-Transportowego Północ – Południe, przystąpiło wstępnie do inicjatywy związanej z budową jednostki pływającej o napędzie elektrycznym. W oparciu o program RPO WP 1.1.1. i obecność Klastra j.w. w programie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zamierzamy wspólnie złożyć wniosek o dofinansowanie zaprojektowania i budowy prototypowej jednostki pływającej o napędzie elektrycznych. Głównymi partnerami przedsięwzięcia będą: Biuro Projektowe NELTON z Pruszcza Gdańskiej i jedna z stoczni budujących kadłuby aluminiowe w Trójmieście.

Głównym motywem działań w tym obszarze są:

Klaster Pętla Żuławska

 

Cel powołania klastra turystycznego „Pętla Żuławska”.

Mając na względzie zwiększenie szans rozwojowych gospodarki województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie konkurencyjności portów, przystani, infrastruktury wodnej śródlądowej i morskiej oraz innych rodzajów infrastruktury turystycznej, sportowej i hydrotechnicznej, leżącej na obszarze wskazanych województw, a także wypełniając założenia strategii rozwoju żeglugi śródlądowej tych obszarów Wspólnicy Spółki Pętla Żuławska zdecydowali o powołaniu do życia klastra turystycznego jako porozumienia kooperacyjno - konsorcjalnego mającego na celu wspólne działania: promocyjne, marketingowe, lobbystyczne i zarządcze. Strony będą realizować wymienione działania poprzez:

Kajakiem przez Pomorze

Przedsięwzięcie „Kajakiem przez Pomorze" przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej (przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków), działania promocyjne, System Informacji Kajakowej oraz oznakowanie szlaków wodnych. Efektem realizacji projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.

Partnerami przedsięwzięcia są gminy i powiaty naszego województwa, podmioty prywatne działające w branży kajakowej, przedstawiciele Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędów Morskich oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Subskrybuje zawartość