South Coast Baltic

South Coast Baltic Marriage V-A-SCB
South Coast Batlic to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego (Niemcy), woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego (Polska), obwodu kaliningradzkiego (Rosja) i okręgu kłajpedzkiego (Litwa).

Spółka Pętla Żuławska ma w tym roku powody do radości, a związana jest ona z faktem uzyskania grantu w ramach programu INTERREG V A SOUTH BALTIC. Program został oznaczony jako South Coast Baltic i koncentruje się na promocji południowego Wybrzeża Bałtyku, a w tym wszystkich działań związanych z wodą. Głównymi elementami działań będzie tutaj: utworzenie systemu stałych spotkań i wymiany zdań opartej na ciągłej współpracy, wypracowanie wspólnego mechanizmu inteligentnego zarządzania marinami, zatrzymanie turystów na dłużej poprzez intensywną promocję atrakcji otoczenia dróg wodnych naszego regionu. Poniżej logotyp naszego programu i hasło, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: Tu zaczyna się wodniacka przygoda.Liderem Projektu jest Economic Development Cooperation Vorpommern z siedzibą w Greifswald w Niemczech. W projekcie uczestniczy 12 Partnerów i oprócz Spółki Pętla Żuławska pomorskimi partnerami są także m. in. Związek Miast i Gmin Morskich, EUROREGION Elbląg oraz Politechnika Gdańska.

Działania w ramach projektu podzielono na sześć pakietów roboczych: zarządzanie i koordynacja, komunikacja i rozpowszechnianie, wzmocnienie i rozszerzenie kampanii promocyjnej "Południowe Wybrzeże Bałtyckie" adresowanej do żeglarzy, wspieranie zaangażowania otoczenia dla uzyskania efektu mnożnikowego, uwagi mediów i lojalności klientów, rozwój kompetencji i wymiany wiedzy w dziedzinie zarządzania marinami, ich eksploatacji i projektowania oraz wdrożenie ulepszeń jakości infrastruktury portów i sieci przystani wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, a w tym realizacja małych inwestycji.

Działania, na których Spółka zamierza się skoncentrować wynikają z prawie czteroletnich już doświadczeń udziałowców i władz „Pętli Żuławskiej”. Wiedza ta wynika nie tylko z własnych doświadczeń, ale, co ważne, także z informacji zbieranych metodą ankiet dostępnych w każdej marinie Spółki.  Przewidywane działania w ramach projektu dotyczyć będą w szczególności przeglądu i rozszerzenia zakresu działań związanych z zarządzaniem portami i przystaniami.

I tak np. zamierzamy:

  • wykonać projekt, druk i dystrybucję ulotek pokazujących atrakcje w otoczeniu każdej z marin Pętli Żuławskiej,
  • wydać broszurę dla turystów czarterujących łódki żaglowe i motorowe, bo tu upatrujemy najszybszy rozwój turystyki wodniackiej w naszym regionie,
  • nakręcić film instruktażowy o możliwości czarterów łódek żaglowych i motorowych bez uprawnień i dystrybuować go w mediach,
  • przygotować i wydawać materiały promocyjne (broszura regionalna) z zaznaczeniem wszystkich marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, portów środkowego wybrzeża oraz Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego wraz z MDW E70.

Oczywiście nie mogą się te działania obyć bez uczestnictwa w imprezach targowych, prezentacja "South Coast Baltic" odbędzie się na najważniejszych targach żeglarskich w Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii. Oznacza to udział w 8 imprezach targowych, a nowością jest udział w targach na obszarze Skandynawii, gdzie dotychczas projekt był prawie nieobecny.

Pierwszą imprezę targową mamy już za sobą – były to Targi BOOT w Dusseldorfie (Niemcy). Są to na pewno największe w Europie targi turystyki i sporów wodnych, które przyciągają corocznie dziesiątki tysięcy odwiedzających. Na olbrzymiej powierzchni wystawowej, rozmieszczonej aż w siedemnastu olbrzymich halach, kilka tysięcy wystawców z całego świata oferuje wszystko dla turystyki i sportów wodnych. Od najnowszych jachtów regatowych po wyposażenie marin. Od wyposażenia jachtów po ubezpieczenia i finansowanie inwestycji. Nie mogło tam także nas zabraknąć.

Jednym z podstawowych działań, niezwykle istotnych z punktu widzenia spółki jest opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznego, sieciowego systemu zarządzania marinami w obszarze Pętli Żuławskiej. Nie udało się takiego systemu wdrożyć w poprzednich latach i bardzo spółce zależy właśnie na tym, aby w kolejnych latach funkcjonowania projektu był on oparty na inteligentnych systemach zarządzania.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projekt South Coast Baltic w swoim zamyśle ma przyczynić się także do realizacji wielu innych działań, które postulowali ankietowani turyści oraz działań wynikających z planów promocji spółki Pętla Żuławska.

Brakuje dzisiaj na Pętli Żuławskiej wydarzenia o charakterze święta całego projektu i zamierzeniem wspólnym jest realizacja takiego eventu. Niektóre z marin Pętli Żuławskiej wymagają szczególnego podkreślenia ich wyjątkowości i jakości działań. Dzisiaj corocznie wybierana jest najlepsza marina w opinii żeglarzy, ale dodatkowo wybrana zostanie i doposażona marina szczególnie przyjazna dla seniorów – będą to specjalne udogodnienia dla osób starszych. Zamiarem władz spółki w projekcie jest także utworzenie punktu informacyjnego projektu South Coast Baltic w jednej z marin a także wdrożenie systemu certyfikacji, który będzie gwarancją wysokiej jakości pracy zarządcy i operatorów poszczególnych portów i przystani. Razem budżet projektu to 100.000 euro netto, wkład własny wynosi 15%.

Dokumenty

  • Uchwała nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z .o.o. Pętla Żuławska - tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź