South Coast Baltic

South Coast Baltic Marriage V-A-SCB
South Coast Batlic to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego (Niemcy), woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego (Polska), obwodu kaliningradzkiego (Rosja) i okręgu kłajpedzkiego (Litwa).

Spółka Pętla Żuławska ma w tym roku powody do radości, a związana jest ona z faktem uzyskania grantu w ramach programu INTERREG V A SOUTH BALTIC. Program został oznaczony jako South Coast Baltic i koncentruje się na promocji południowego Wybrzeża Bałtyku, a w tym wszystkich działań związanych z wodą. Głównymi elementami działań będzie tutaj: utworzenie systemu stałych spotkań i wymiany zdań opartej na ciągłej współpracy, wypracowanie wspólnego mechanizmu inteligentnego zarządzania marinami, zatrzymanie turystów na dłużej poprzez intensywną promocję atrakcji otoczenia dróg wodnych naszego regionu. Poniżej logotyp naszego programu i hasło, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: Tu zaczyna się wodniacka przygoda.Liderem Projektu jest Economic Development Cooperation Vorpommern z siedzibą w Greifswald w Niemczech. W projekcie uczestniczy 12 Partnerów i oprócz Spółki Pętla Żuławska pomorskimi partnerami są także m. in. Związek Miast i Gmin Morskich, EUROREGION Elbląg oraz Politechnika Gdańska.

Działania w ramach projektu podzielono na sześć pakietów roboczych: zarządzanie i koordynacja, komunikacja i rozpowszechnianie, wzmocnienie i rozszerzenie kampanii promocyjnej "Południowe Wybrzeże Bałtyckie" adresowanej do żeglarzy, wspieranie zaangażowania otoczenia dla uzyskania efektu mnożnikowego, uwagi mediów i lojalności klientów, rozwój kompetencji i wymiany wiedzy w dziedzinie zarządzania marinami, ich eksploatacji i projektowania oraz wdrożenie ulepszeń jakości infrastruktury portów i sieci przystani wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku, a w tym realizacja małych inwestycji.

Działania, na których Spółka zamierza się skoncentrować wynikają z prawie czteroletnich już doświadczeń udziałowców i władz „Pętli Żuławskiej”. Wiedza ta wynika nie tylko z własnych doświadczeń, ale, co ważne, także z informacji zbieranych metodą ankiet dostępnych w każdej marinie Spółki.  Przewidywane działania w ramach projektu dotyczyć będą w szczególności przeglądu i rozszerzenia zakresu działań związanych z zarządzaniem portami i przystaniami.

I tak np. zamierzamy:

  • wykonać projekt, druk i dystrybucję ulotek pokazujących atrakcje w otoczeniu każdej z marin Pętli Żuławskiej,
  • wydać broszurę dla turystów czarterujących łódki żaglowe i motorowe, bo tu upatrujemy najszybszy rozwój turystyki wodniackiej w naszym regionie,
  • nakręcić film instruktażowy o możliwości czarterów łódek żaglowych i motorowych bez uprawnień i dystrybuować go w mediach,
  • przygotować i wydawać materiały promocyjne (broszura regionalna) z zaznaczeniem wszystkich marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, portów środkowego wybrzeża oraz Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego wraz z MDW E70.

Oczywiście nie mogą się te działania obyć bez uczestnictwa w imprezach targowych, prezentacja "South Coast Baltic" odbędzie się na najważniejszych targach żeglarskich w Niemczech, Polsce, Danii, Szwecji, Finlandii. Oznacza to udział w 8 imprezach targowych, a nowością jest udział w targach na obszarze Skandynawii, gdzie dotychczas projekt był prawie nieobecny.

Pierwszą imprezę targową mamy już za sobą – były to Targi BOOT w Dusseldorfie (Niemcy). Są to na pewno największe w Europie targi turystyki i sporów wodnych, które przyciągają corocznie dziesiątki tysięcy odwiedzających. Na olbrzymiej powierzchni wystawowej, rozmieszczonej aż w siedemnastu olbrzymich halach, kilka tysięcy wystawców z całego świata oferuje wszystko dla turystyki i sportów wodnych. Od najnowszych jachtów regatowych po wyposażenie marin. Od wyposażenia jachtów po ubezpieczenia i finansowanie inwestycji. Nie mogło tam także nas zabraknąć.

Jednym z podstawowych działań, niezwykle istotnych z punktu widzenia spółki jest opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznego, sieciowego systemu zarządzania marinami w obszarze Pętli Żuławskiej. Nie udało się takiego systemu wdrożyć w poprzednich latach i bardzo spółce zależy właśnie na tym, aby w kolejnych latach funkcjonowania projektu był on oparty na inteligentnych systemach zarządzania.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projekt South Coast Baltic w swoim zamyśle ma przyczynić się także do realizacji wielu innych działań, które postulowali ankietowani turyści oraz działań wynikających z planów promocji spółki Pętla Żuławska.

Brakuje dzisiaj na Pętli Żuławskiej wydarzenia o charakterze święta całego projektu i zamierzeniem wspólnym jest realizacja takiego eventu. Niektóre z marin Pętli Żuławskiej wymagają szczególnego podkreślenia ich wyjątkowości i jakości działań. Dzisiaj corocznie wybierana jest najlepsza marina w opinii żeglarzy, ale dodatkowo wybrana zostanie i doposażona marina szczególnie przyjazna dla seniorów – będą to specjalne udogodnienia dla osób starszych. Zamiarem władz spółki w projekcie jest także utworzenie punktu informacyjnego projektu South Coast Baltic w jednej z marin a także wdrożenie systemu certyfikacji, który będzie gwarancją wysokiej jakości pracy zarządcy i operatorów poszczególnych portów i przystani. Razem budżet projektu to 100.000 euro netto, wkład własny wynosi 15%.

Dokumenty

  • Uchwała nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z .o.o. Pętla Żuławska - tutaj

 

Artykuły
W piątek, 27.10.2017 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, odbyło się pierwsze regionalne spotkanie partnerów i interesariuszy projektu „South Coast Baltic”. Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń projektu na szczeblu lokalnym, przede wszystkim reprezentantom portów i marin, ale również przedstawicielom administracji samorządowej.
Więcej tutaj


Trzeci zlot żeglarski SOUTH COAST BALTIC odbył się w dniach 23-29 czerwca 2018 r. Trasa rejsu prowadziła z Gdańska przez Kaliningrad do Kłajpedy. Czerwiec to miesiąc z najdłuższymi dniami w roku w tym regionie Bałtyku. Słońce świeci tu już wczesnym rankiem.
Więcej tutajGdańsk i Kąty Rybackie gościły kolejne Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu South Coast Baltic, przygotowane przez partnera projektu Pętlę Żuławską sp. z o.o. Konferencja odbyła się pod nazwą: 3 Międzynarodowe Forum "Marina Quality Forum". Rozpoczęliśmy od dużego „ C ” konferencją 15 maja w Hotelu Qubus.
Więcej tutaj


Dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu South Coast Baltic wydrukowaliśmy kilkanaście informatorów prezentujących otoczenie i okolice portów i przystani Pętli Żuławskiej.
Więcej tutaj


Rejs po wodach Pętli Żuławskiej z Rybiny przez Osłonkę do Kątów Rybackich w ramach 3 Międzynarodowego Forum "Marina Quality Forum".
Więcej
tutaj

Warto uczestniczyć w szkoleniu operatorów marin, organizowanym jesienią w Szczecinie w ramach projektu South Coast Baltic. W szkoleniu wezmą również udział operatorzy portów i przystani Pętli Żuławskiej.
Więcej tutaj

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu South Coast Baltic wydrukowaliśmy mapę ze schematem oznakowania nawigacyjnego Zalewu Wiślanego. Na mapie zaznaczone są rówież różnego rodzaju ważne informacje pomocne w pływaniu po tym akwenie. Na rewersie mapy znajduje się z kolei skondensowane vademecum zalewowego żeglowania, istotne dane, namiary, telefony i inne dane. Mapę opracował i przygotował miłośnik i promotor szlaków wodnych regionu, a przy okazji redaktor naczelny naszego portalu - Piotr Salecki
Więcej - tutaj


Zarząd Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o. informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 12.00 na przystani żeglarskiej w Błotniku odbędzie się spotkanie z firmami czarterowymi dotyczące wydania przewodnika z ofertą czarterów w rejonie Pętli Żuławskiej. Przewodnik w nakładzie 5.000 egzemplarzy w języku polskim i angielskim i będzie dofinansowany z projektu Unii Europejskiej INTERREG Va pn. South Coast Baltic.
Więcej - tutaj


Z inicjatywy spółki Pętla Żuławska 15 marca 2019 w Elblągu odbędzie się spotkanie przedstawicieli społeczności użytkowników dróg wodnych z administratorami, zarządcami dróg wodnych i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodzie.  Spotkanie to będzie częścią II Regionalnego Spotkania Partnerów i Interesariuszy projektu South Coast Baltic.
Więcej - tutaj


Bezpłatny miniprzewodnik to kompendium wiedzy dla chcących wypłynąć po raz pierwszy na szlaki wodne Pętli Żuławskiej.  To krótka charakterystyka szlaków wodnych, praktyczne informacje na temat wypożyczenia barki motorowej (hausboota), mapki schematyczne z planami portów i przystani, propozycje tras, opis ciekawych miejsc oraz spis firm czarterowych na Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlakach wodnych. Przewodnik został wydany dzięki wsparciu South Coast Baltic.
Więcej - tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź