Urząd Żeglugi Śródlądowej nie wyraża zgody na zamykanie mostu w Rybinie dla ruchu wodnego w sezonie

Urząd Żeglugi Śródlądowej domaga się od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odwołania decyzji o  unieruchomieniu mostu zwodzonego w Rybinie na Szkarpawie dla ruchu wodnego. UŻŚ powołuje się na obowiązujące przepisy, które uprawniają wyłącznie ów urząd do podejmowania decyzji i ogłaszania komunikatów o zamknięciu lub ograniczeniu ruchu na żeglownej drodze wodnej. Aktualizacja: remont mostu przeniesiony na październik i listopad 2019.

Aktualizacja 11 kwietnia 2019: remont mostu przeniesiony na październik i listopad 2019.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w piśmie 
z dnia 04 kwietnia 2019 r. ogłosił (komunikat tutaj), iż ze względu na prace konserwacyjne przy mechanizmach podnoszenia przęsła ruchomego mostu zwodzonego na Szkarpawie w Rybinie most nie będzie podnoszony od 8 kwietnia do 8 czerwca 2019. Czas ponownego uruchomienia mostu jest orientacyjny i może ulec przesunięciu. Ruch drogowy będzie odbywał się normalnie. Jednostki wodne mieszczące się pod zamkniętym mostem mogą pod nim przepływać.

Już następnego dnia, tj. 05 kwietnia 2019 r. Urząd Żeglugi Śródlądowej wysłał pismo
(patrz tutaj) z żądaniem utrzymania zwodzenia mostu i prowadzeniem ewentualnych prac konserwacyjnych w porze nocnej lub jeśli jest to niemożliwe - przełożeniem ich na okres jesienno-zimowy, poza sezonem. UŻŚ zauważył również, iż zgodnie z art 43 pkt 6 Ustawy o żegludze śródlądowej, to wyłącznie administracja dróg wodnych ma prawo do zamknięcia drogi wodnej, a wyłączenie zwodzenia mostu przez okres dwóch miesięcy stanowi de facto zamknięcie drogi wodnej. W piśmie czytamy również, że UŻŚ nie otrzymał żadnych informacji o konieczności przeprowadzenia remontu mostu i że remont mógł być przeprowadzony jesienią i zimą 2018/2019.

Aktualizacja 08 kwietnia 2019: Urząd Żeglugi Śródlądowej wystosował kolejne pismo w dniu 08 kwietnia 2019  w sprawie mostu tutaj

Ze względu na fakt, iż praktycznie żadna jednostka typu hausboot (barka motorowa) ani większa motorówka nie przepłynie pod zamkniętym mostem zwodzonym w Rybinie na Szkarpawie, kwestia jego funkcjonowania jest niezwykle istotna dla wodniaków planujących swoje rejsy czy firm czarterowych, które muszą powiadomić swoich klientów o możliwych ograniczeniach. Dlatego spółka Pętla Żuławska wystosowała w dniu 04 kwietnia 2109 r. stosowne pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich, sprzeciwiając się remontowi mostu w sposób ograniczający możliwość żeglugi użytkownikom dróg wodnych. O sprawie będziemy na bieżąco informować.

Jeśli most wymaga natychmiastowego remontu, rozwiązaniem jest pozostawienie go w stanie otwartym dla żeglugi (podniesionym) i zorganizowanie objazdów samochodów przez Drewnicę. Piesi mogliby przechodzić w tym czasie przez most kolei wąskotorowej. Takie rozwiązanie było już kiedyś zastosowane.

Piotr Salecki

  • Pismo Urzędu Żeglugi Śródlądowej z 5 kwietnia 2019 z żądaniem odwołania decyzji o zamknięciu mostu zwodzonego w Rybinie dla użytkowników drogi wodnej - tutaj
  • Komunikat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z 4 kwietnia 2019 o remoncie mostu zwodzonego w  Rybinie i czasowym zaprzestaniu podnoszenia mostu - tutaj
  • Węzeł Wodny w Rybinie - tutaj


Most zwodzony na Szkarpawie w Rybinie - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź