Sprawozdanie ze Spotkania Nawigacyjnego wiosną 2019

W dniu 15 marca 2019 roku odbyła się w Elblągu kolejna konferencja poświęcona sytuacji nawigacyjnej na drogach wodnych Pętli Żuławskiej i Zalewu Wiślanego. Organizatorami spotkania byli: Spółka Pętla Żuławska, Związek Miast i Gmin Morskich oraz Politechnika Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska użytkowników dróg wodnych i gestorów infrastruktury hydrotechnicznej i usługowej obszaru Delty Wisły.

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAWIGACYJNEGO W DNIU 15.03.2019 R.

W dniu 15 marca 219 roku odbyła się w Elblągu kolejna konferencja poświęcona sytuacji nawigacyjnej na drogach wodnych Pętli Żuławskiej i Zalewu Wiślanego. Organizatorami spotkania byli: Spółka Pętla Żuławska, Związek Miast i Gmin Morskich oraz Politechnika Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska użytkowników dróg wodnych i gestorów infrastruktury hydrotechnicznej i usługowej obszaru Delty Wisły. Seminarium było częścią II Regionalnego Spotkania Partnerów projektu INTERREG South Coast Baltic – wspólnej inicjatywy partnerów z Niemiec, Polski, Danii, Litwy i Rosji. W ramach tego projektu promujemy nową markę turystyczną – Południowe Wybrzeże Bałtyku (szlak żeglarski). Marka posiada podtytuł: Tu zaczyna się żeglarska przygoda. Podczas spotkania wręczono statuetki „Ambasadora Pętli Żuławskiej”. Obecnie otrzymali je: senator Bogdan Borusewicz, Jan Kozłowski były Marszałek Województwa,  dziennikarz Kazimierz Netka oraz Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego Mariusz Szmidka.

Konferencja, w którym uczestniczyło około 50 uczestników, a w tym senator ziemi elbląskiej Jerzy Wcisła, silna reprezentacja Województwa Pomorskiego z Dyrektorem Krzysztofem Czopkiem na czele oraz samorządowcy, animatorzy żeglarstwa i operatorzy/właściciele marin, pozwoliła na omówienie aktualnych problemów żeglugowych. Omówiono dotychczasowe działania projektowe South Coast Baltic, przedstawiono analizę ruchu żeglarskiego na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej na tle Południowego Bałtyku, omówiono aktualną sytuację żeglugowo-nawigacyjną na Pętli Żuławskiej, przedstawiono projekt inwestycyjny Pętla Żuławska II oraz przeprowadzono dyskusję panelową dotyczącą usług czarterowych i nowych trendów w zarządzaniu.  Konferencja miała wymiar międzynarodowy dzięki uczestnictwu w niej przedstawiciela lidera projektu Pana Jens Masuch z Meklemburgii Przedpomorza (Niemcy).

Główne problemy wyartykułowane podczas konferencji dotyczyły m.in. przeszkód nawigacyjnych:

 • Ujednolicenie okresu trwania sezonu turystycznego – rekomendowany 15.04. do 15.10;
 • Ustawienie przy mostach i śluzach tzw. odwróconych wodowskazów pokazujących aktualny poziom wód;
 • Uznanie Wisły Królewieckiej jako szlaku żeglownego;
 • Uruchomienie mostu na Wiśle Królewieckiej w Rybinie;
 • Remont starego pomostu cumowniczego w Rybinie;
 • Udrożnienie wejścia do portu w Nowej Pasłęce poprzez uruchomienie nowego mostu zwodzonego w Ujściu, który po zbudowaniu kilka lat temu nie jest eksploatowany;
 • Uruchomienie nowego mostu zwodzonego w Ujściu który po zbudowaniu kilka lat temu nie został oddany dotychczas do eksploatacji, funkcjonowanie tego mostu umożliwi wpłynięcie do Nowej Pasłęki jednostkom przez port w Ujściu w razie spłycenia ujścia rzeki Pasłęki;
 • Uratowanie tonącej barki Wojtanna przy Wyspie Sobieszewskiej;
 • Usunięcie starego wraku statku w Łaszce (ujście Szkarpawy do Zalewu);
 • Ustawienie tablic informacyjnych o szlakach turystycznych, w zamian istniejących tablic z czerwonym obrysem (przypominających znaki zakazu, proponowany obrys w kolorze zielonym);
 • Wyremontowanie opuszczonego pomostu w Rakowcu na Nogacie (istnieje stalowy szkielet), jest to istotne miejsce z punktu widzenia wodniaków gdyż w pobliżu ok. 150 metrów znajduje się stacja benzynowa;
 • Korekta toru wodnego i jego pogłębienie na wysokości przystani w Osłonce;
 • Bardziej przejrzyste oznakowanie podejść do rzek, także tych nie będących szlakami wodnymi ( np. Cieplicówka, Dzierzgoń, Wąska itp.);
 • Stałe rozwiązanie problemu zarastania szlaków wodnych roślinnością wodną, w tym pływającą;
 • Uruchomienie rzeki Tugi dla żeglugi śródlądowej;
 • Korekta ustawienia żółtych boi ostrzegawczych na Wiśle, lub w porozumieniu ze środowiskiem wodniackim wdrożenie systemu informującego o tym formalnie nieprzepisowym oznakowaniu (tablice informacyjne w śluzie Gdańska Głowa, w Tczewie, w Grudziądzu, ulotki) oraz stałe patrolowanie miejsca usytuowania boi (dotychczas dryfowały z nurtem);
 • Oznakowane wszystkich linii wysokiego napięcia (nieoznakowane są np. przy przystani Fala w Elblągu, w niektórych śluzach na Nogacie, przy przystani Stewa na Martwej Wiśle w Gdańsku);
 • Budowa toalet lub ich udostępnienie dla wodniaków przy obiektach hydrotechnicznych, przynajmniej w śluzie Przegalina, Michałowo, pochylni Całuny, śluzie MIłomłyn, śluzie Zielona, śluzie Mała Ruś;        
 • Spowodowanie aby nowe wrota bezpieczeństwa na Tudze i Kamienna Grodza na Motławie nie były przeszkodą nawigacyjną, tzn. aby nie zamykały się samoczynnie przy niezagrażających powodzią zmianach stanu wody;
 • Ustalenie przyjaznego dla żeglugi harmonogramu remontu kolejowego mostu obrotowego w Rybinie z wykluczeniem jego stałego zamknięcia dla ruchu wodnego;
 • Usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim (pozostałości tzw. "mostu Stobbego";
 • Udostępnienie portu w Świbnie dla jednostek chcących przepłynąć do Gdańska po zamknięciu śluzy Przegalina, ustawienie tam toalety toi-toi;
 • Otwieranie na żądanie mostów zwodzonych w Elblągu;
 • Usuwanie przeszkód z rzek - usuwanie zwalonych drzew nie jest poprzedzone wyciąganiem pływających śmieci,  które gromadzą się przy takim zatorze.
 • Bieżąca informacja o pojawiających się utrudnieniach na Pętli Żuławskiej, wyjraczająca poza zwykle publikowanie komunikatów, zwłaszcza skoordynowanie komunikatów i bezpośrednie ich przekazywanie do właścicieli  firm czarterowych, pracowników śluz i mostów czy też do operatów portów i przystani żeglarskich.
Na tej podstawie spółka Pętla Żuławska wystosuje stosowne pisma kierując je do odpowiednich organów administracji lub służb.


Prezes spółki Pętla Żuławska Michał Górski - fot. Piotr Salecki


Senator Jerzy Wcisła - fot. Piotr Salecki

Przedstawiciel South Coast Baltic - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź