Zapraszamy na regaty organizowane przez spółkę Pętla Żuławska - o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej i o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego

Spółka Pętla Żuławska z przyjemnością zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przez spółkę Pętla Żuławska regatach: Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego, Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej w dniach:17 – 19 sierpnia 2018 roku, w Krynicy Morskiej. Regaty zaliczane do Pucharu Zalewu Wiślanego i Pucharu Bałtyku PołudniowegoSpółka Pętla Żuławska z przyjemnością zaprasza do uczestnictwa w organizowanych przez spółkę Pętla Żuławska regatach: Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego, Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej
w dniach:17 – 19 sierpnia 2018 roku, w Krynicy Morskiej. Regaty zaliczane do Pucharu Zalewu Wiślanego i Pucharu Bałtyku Południowego.

DOKUMENTY

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zalewu Wiślanego w dniach 17-19 sierpnia 2018 roku.
Sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu zostanie podany 18 sierpnia o godzinie 11.00 – w pobliżu mariny Krynica Morska.

ORGANIZATOR:
Organizatorem regat jest: Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerwonego Krzyża 2. 82-300 Elbląg.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

I.  PRZEPISY
W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020.
Będą stosowane przepisy:
a)     Formuły Wyrównawczej KWR,
b)    Niniejszego Zawiadomienia o Regatach,
c)     Instrukcji Żeglugi.
W przypadku sprzeczności przywołanych przepisów, decyduje Instrukcja Żeglugi.

II. UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie niniejszych regat.
Regaty o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej zostaną rozegrane w trzech grupach startowych, podzielonych według wielkości przelicznika KWR tak aby liczba jachtów każdej z grup startowych była równa, a gdy to nie będzie możliwe grupa o najwyższych przelicznikach będzie najmniej liczna.
Regaty Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego zostaną rozegrane w klasie OPEN, nie będzie stosowany współczynnik wyrównawczy.
Wszystkie jachty zgłoszone do regat zostaną sklasyfikowane zarówno w regatach o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej jak również w regatach Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego – za wyjątkiem jachtów które nie posiadają współczynnika KWR, a zgłoszą się do regat w grupie OPEN.
Zgłoszenia do regat należy dokonać w Biurze Regat.
Rejestracja do regat odbywać się będzie w Biurze Regat usytuowanym w budynku siedziby Jacht Klubu Krynica Morska.
Podczas rejestracji do regat, obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:
- ubezpieczenie jachtu OC – na kwotę minimum 100 000 zł,
- aktualne świadectwo pomiarowe jachtu - uwidocznione w zakładce "jachty pomierzone" na stronie internetowej kwr-swiadectwa.pl (grupa KWR)

III. 
KLASYFIKACJA I WYNIKI

Podstawą klasyfikacji wyników regat Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego i Pucharu Zalewu Wiślanego będzie formuła pomiarowa KWR.
Podstawą klasyfikacji wyników regat Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego będzie bezwzględny czas na mecie.
Klasyfikacja będzie prowadzona jeśli zgłosi się co najmniej pięć jednostek przynależnych do tej grupy startowej.

IV.  
WPISOWE DO REGAT

Wymagane są następujące opłaty wpisowego: 100 zł od jachtu.

V. PROGRAM REGAT

17.08.2018r. (piątek)
dopłynięcie jachtów do portu w Krynicy Morskiej.
18.08.2018r. (sobota)
10.00 - otwarcie regat, odprawa kapitanów w siedzibie Jacht Klubu Krynica Morska,
11.00 - start do wyścigu,
18.00 - zakończenie regat, ogłoszenie wyników, spotkanie integracyjne dla uczestników
19.08.2018r. (niedziela)
dzień rezerwowy regat.
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.

VI.  
POMIARY.  

Każdy jacht musi udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego. Nie dotyczy jachtów zgłaszających się do grupy OPEN.
Każdy jacht w terminie od złożenia ostatecznego zgłoszenia do regat, do zakończenia ostatniego wyścigu regat, może zostać poddany inspekcji OSR z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym. Każdy jacht musi stacjonować w porcie regat gdzie może zostać poddany inspekcji kontrolnej przez mierniczego regat.

VII.   INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie składała się z instrukcji zawartej w Dodatku S PRŻ, Standardowej Instrukcji Żeglugi, oraz uzupełniającej instrukcji żeglugi, która będzie znajdować się na oficjalnej tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Biurze Regat w dniach 17-19 sierpnia 2018 roku.

VIII
. TRASA REGAT

Wyścig rozgrywany będzie na wodach Zalewu Wiślanego.
Dokładny opis tras będzie załącznikami do Instrukcji Żeglugi.
Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godzinie 14.00 w dniu 18 sierpnia 2018 roku.

IX.
PUNKTACJA

Obowiązuje system punktacji małych punktów.
Jeden wyścig musi być rozegrany w każdej z grup startowych, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone. Grupa startowa będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się w niej minimum pięć jednostek.

X.
ŁODZIE POMOCNICZE

Wszystkie łodzie obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury rejestracyjnej.

XI.  
MEJSCE POSTOJU

Marina Krynica Morska (Pętla Żuławska).

XII.  
OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej.

XIII. 
KOMUNIKACJA RADIOWA

Wszystkie jachty muszą posiadać sprawną i uruchomioną radiostację VHF.
Zabronione jest nadawanie przez radio oraz otrzymywanie komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.

XIV.  
NAGRODY

Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych grupach startowych otrzymają puchary.

XV.
ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. PRŻ Decyzja o uczestnictwie w wyścigu.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.

XVI.   
UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 100.000 zł na okres regat.

XVII. 
PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas regat w formie zdjęć i filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach dotyczących regat.

XVIII.DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Stanisław Bogdan Justyński – 512 546 283.

Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska
Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska


Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji regat - archiwum spółki Pętla Żuławska
 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź