Zmiany w harmonogramie otwarć mostu pontonowego w Sobieszewie

W związku z harcerskim zlotem od 6 do 16 sierpnia nastąpią zmiany w harmonogramie otwarć mostu pontonowego w Sobieszewie. Jednocześnie,  ze względu na trwającą budowostu zwodzonego, w rejonie przeprawy występują okresowe ograniczenia w żegludze. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uprzejmie informuje, że w związku z planowanym zlotem harcerzy w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r. wprowadza się następujące zmiany do harmonogramu otwierania mostu pontonowego w Gdańsku – Sobieszewie:

1. Przesuwa się godzinę otwarcia mostu z 8:30 na 9:00.
2. Rezygnuje się z otwarcia mostu o godz. 10.30, 14.30 i 17.00.
W związku z powyższym w ww. terminach harmonogram otwierania mostu zwodzonego w Gdańsku – Sobieszewie przedstawia się następująco:
Sezon letni - w dniach od 06.08.2018 r. do 16.08.2018 r.
W dni robocze: 09:00, 13:00, 19:00
W soboty, niedziele i święta: 09:00, 13:00, 19:00, 21:00

  • Komunikat GZDiZ o zmianie harmonogramu otwarć mostu w Sobieszewie na na naszej stronie - tutaj

 

Informujemy, że zgodnie z otrzymanymi deklaracjami od Wykonawcy budowy nowego, zwodzonego mostu, planuje się wprowadzić ograniczenia dla toru żeglugowego w następujących terminach i zakresach:

 

  • 23.07.2018 r. do 26.07.2018 r. – odstąpienie od zamknięcia toru wodnego (zamknięcie było ogłaszane we wcześniejszych komunikatach);
  • od 20.07.2018 r.  udostępnienie toru wodnego z ograniczeniem skrajni pionowej do 4,0 m od wysokiej wody żeglownej
  • od 26.07.2018 r. do 25.08.2018 r.  – krótkotrwałe utrudnienia związku z prowadzonymi pracami z ograniczeniem skrajni żeglownej

Dodatkowo Władysław Elas Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przypomina, że w związku z prowadzonymi pracami budowlano montażowymi mostu należy zachować szczególną ostrożność w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz stosować się do obowiązujących znaków żeglugowych.  


Piotr Salecki

Śluza Przegalina - fot. Piotr Salecki
Sobieszewo - most pontonowy, trwają prace przy budowie mostu zwodzone - fot. Piotr Salecki


Sobieszewo - most pontonowy, trwają prace przy budowie mostu zwodzone - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź