Przetarg na operatorów przystani Pętli Żuławskiej - 1/PN-PŻ/2018

Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I". Przetarg obejmuje przystań w Malborku i Elblągu. Numer refrencyjny: Numer: 1/PN-PŻ/2018.
Aktualizacja: 19 czerwca


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „PętlaŻuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, które obejmuje swym zakresem przystań w Malborku i Elblągu.

Dokumenty przetargu 1/PN-PŻ/2018

  • Ogłoszenie o zamówieniu jest tutaj
  • SIWZ 1/PN-PŻ/2018 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest tutaj
  • Załącznik 4 do SIWZ - wzór umowy jest tutaj
  • Załącznik nr 7 do SIWZ Model operatorstwa jest tutaj

Aktualizacje przetargu 1/PN-PŻ/2018

  • Zmiana - przedłużenie terminu składania ofert jest tutaj
  • Odpowiedź na pytanie oferenta 19 czerwca 2018 jest tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź