Można już wpłynąć na Liwę z Nogatu

Jedną z wielu propozycji spółki Pętla Żuławska poprawienia dostępności szlaków wodnych Pętli Żuławskiej było podniesienie zasuw Wielkiego Upustu łączącego Liwę z Nogatem, aby na Liwę mogły wpłynąć jednostki większe od kajaka. Nasza propozycja została uwzględniona już w trakcie poprzedniego sezonu. W 2018 roku zasuwy również są podniesione do maksymalnej wysokości. Możemy więc wpłynąć na Liwę, jednak...... jednak nasz dalszy rejs Liwą zależy od sytuacji na wodzie.

Jak co roku na początku rozpoczęciem sezonu opływam Pętlę Żuławską aby później opisać zmiany na szlakach wodnych, nowości i przedstawić propozycje dotyczące poprawy dostępności szlaków wodnych dla wodniaków.

Z przyjemnością rozpocząłem więc 18 kwietnia rejs z przystani Pętli Żuławskiej w Białej Górze. Po chwili, po przepłynięciu przez tzw. Wielki Upust - nieczynną (stale otwartą) śluzę z jazem łączącą Nogat z Liwą wraz z tunelem - wpłynąłem na Liwę. Niestety, zaplanowany aż do Kwidzyna rejs zakończył się tym razem już po kilkuset metrach szlaku Liwy. Wodę przegrodziły bowiem pnie drzew. Tuż za nimi na wodzie powstał ogromny "korek" z pływającej roślinności poprzetykanej ogromną liczbą śmieci.  Tu smutne zobaczyć, jak bardzo jeszcze potrzeba zmian w naszej mentalności, aby nie zaśmiecać naszego naturalnego środowiska, sprzątać po sobie po biwakach czy grillowaniu nad wodą.

Koryto rzeki tuż za Wielkim Upustem biegnie w głębokim wąwozie porośniętym gęsto drzewami. Drzewa te coraz mocniej skłaniają się ku rzece, aby w końcu kolejno tarasować jej koryto. Ponieważ nie jest to szlak żeglowny, nie podlega RZGW,  a więc instytucja ta nie musi go udrażniać. Na szczęście nie oznacza to jednak, że nie ma odpowiedzialnych za udrażnianie koryta rzeki. W przypadku Liwy stosowne prace przy usuwaniu drzew wykonuje Straż Pożarna. Na szczęście każdy ciek wodny musi być regulowany, nawet jeśli nie jest żeglowną drogą wodną, tylko szlakiem turystycznym, ze względu chociażby na zagrożenie przeciwpowodziowe. A więc przeszkody na szlaku są usuwane. Zgłosiłem więc zauważoną przeszkodę i kiedy tylko będzie to możliwe - znów wypłynę na Liwę. 

Wspomniany odcinek Liwy wymaga natychmiastowych działań zapobiegawczych, gdyż wiele widocznych na zdjęciach drzew wkrótce runie do rzeki, ponownie grodząc jej koryto.

RZGW Gdańsk serdecznie dziękujemy za uwzględnienie wniosku o podniesienie zasuwy nad tunelem Wielkiego Upustu.
Piotr Salecki

Dziękujemy za pomoc przy powstaniu tego materiału przystani żeglarskiej Pętli Żuławskiej w Białej Górze i jej operatorowi - firmie SAR Burczyk Estrada Krzysztof Burczyk ze Sztumu.

Wielki Upust od strony Nogatu - na pierwszym planie śluza, dalej tunel - fot. Piotr Salecki

Wielki Upust od strony Nogatu - na pierwszym planie śluza, dalej tunel - fot. Piotr Salecki

Wielki Upust od strony Liwy - widać wyraźnie podniesioną zasuwę - fot. Piotr Salecki

Rejs zatrzymała zapora ze zwalonych drzew. Tuż za drzewami widoczny "korek" z pływającej roślinności i śmieci - fot. Piotr Salecki

To drzewo wkrótce również zwali się do koryta Liwy - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź