Spotkanie nawigacyjne przed sezonem żeglarskim 2018

Spotkanie, nazywane również "naradą nawigacyjną" odbyło się 20 marca 2018 roku. Przedstawiamy krótki raport z jego  przebiegu.
Spotkanie, prowadzone przez spółkę Pętla Żuławska otworzył starosta nowodworski, Zbigniew Ptak. Nieprzypadkowo, ponieważ jest on jednym z inicjatorów programu Pętla Żuławska.

Coroczne spotkanie gestorów infrastruktury wodniackiej obszaru Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego, odbyło się w dniu 20 marca 2018 roku, w Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. Na spotkaniu wskazywano jakie bariery rozwoju, przeszkody nawigacyjne i inne problemy związane z uprawianiem żeglugi napotykają wodniacy w obszarze Pętli Żuławskiej oraz dokonano inwentaryzacji dotychczasowych działań.

Przedstawiciele spółki Pętla Żuławska wręczyliHonorowy tytuł Ambasadora Pętli Żuławskiej kolejnym osobom, które przyczyniły się i wspierają jej rozwój. Laureatami tego wyróżnienia są m.in Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Krystyna Chabska.

Spotkanie rozpoczął Zbigniew Ptak - Starosta Nowodworski. Informacje o działaniach podejmowanych na rzecz promocji Pętli Żuławskiej, w tym o projekcie Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska i innych realizowanych projektach przedstawił Przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, p. Rafał Wasil.

Krzysztof Roman z RZGW Wody Polskie przedstawił zakres działań i kompetencji i aktualne problemy po zmianach prawa wodnego. Poruszył też temat przyszłych planów i zamierzeń w 2018 r. Jedną z istotniejszych kwestii był planowany remont śluzy Przegalina. Pan Krzysztof zapewnił zebranych, że remont i zamknięcie śluzy będzie realizowane poza sezonem w okresie październik 2018 - kwiecień 2019.
Poruszono również kwestię możliwych utrudnień na Martwej Wiśle w trakcie montażu przęseł mostu zwodzonego w Sobieszewie. W związku z tym jedyną drogą wodną łączącą Pętlę Żuławską z Gdańskiem pozostanie Przekop Wisły i odcinek Zatoki Gdańskiej. Mówiono o konieczności szybszego wystawienia pławy SWB (ostatnio była wystawiona w lipcu 2017), oraz o wystawieniu dodatkowych pław.

Kapitan Wojciech Żurawski z Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawił informacje o podejmowanych działaniach i przyszłych remontach i robotach w porcie w Kątach Rybackich oraz Krynicy Morskiej i Piaskach.

Propozycje zmian w zakresie sezonu turystycznego, godzin pracy mostów zwodzonych, pontonowych, kolejowych i śluz przedstawił Piotr Salecki, właściciel portalu zalewwiślany.pl. Przedstawił propozycje dotyczące modernizacji lub poprawy oznakowania nawigacyjnego - m.in. wystawienia pław świetlnych na torze wodnym w ciągu nieświecącej od dwóch lat Stawy Gdańsk, oznakowania przystani w Nadbrzeżu czy wystawienia dodatkowych pław w ujściu Pasłęki.

Michał Górski Prezes Spółki Pętla Żuławska przedstawił ustalenia związane z organizacją ruchu żeglarskiego na szlakach wodnych oraz wyniki dotyczące działalności Spółki i funkcjonowania marin. Jak wynika z danych z roku na rok wzrasta liczba turystów i żeglarzy na szlakach wodnych Pętli Żuławskiej. W ubiegłym roku zanotowano przeszło 197 tys. turystów na 12 obiektach Pętli. Stan jachtów wzrósł o 10 procent, do 7363. Wykorzystanie przystani wzrost o 3%, natomiast ilość załóg jachtów wzrósł aż o 31%.

Obecni zgłaszali problemy jakie napotykają wodniacy na Pętli Żuławskiej. Mówiono dużo o konieczności zwiększenia kontroli wobec użytkowników, którzy nie respektują prawa wodnego i nie przestrzegają znaków stwarzając zagrożenie na wodzie. Na tym tle wywiązała się dyskusja odnośnie kwestii ograniczenia prędkości. Niektórzy zauważali, że nie ograniczenie prędkości po prostu zakaz wytwarzania fal poprawi bezpieczeństwo w pobliżu otwartych rzecznych czy jeziorowych przystani, gdyż duża jednostka płynąca z dozwoloną przepisami szybkością potrafi wytworzyć czasem większą falę, niż motorówka czy skuter wodny płynący w ślizgu z dużą prędkością. Na ten temat napiszemy wkrótce więcej. Nowe prawo wodne ma również przepisy, które mogą stworzyć problemy wodniakom, o czym  dyskutowano. 

 

  • O poprzednich spotkaniach więcej tutaj
Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź