Spotkanie z gestorami infrastruktury wodnej 20 marca 2018 Nowy Dwór Gdański

Spotkanie, nazywane również "naradą nawigacyjną" ma na celu przedstawienie zmian i nowości na szlaku Pętli Żuławskiej przez służby nawigacyjne. Urząd Marszałkowski poinformuje o nowych działaniach w ramach programu "Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska". Spółka Pętla Żuławska przedstawi raport o działaniach spółki w sezonie 2017, w tym wnioski z sezonu żeglarskiego. Będzie również mowa o funkcjonowaniu obiektów nawigacyjnych - mostów, śluz i pochylni.

Serdecznie zapraszamy na coroczne spotkanie gestorów infrastruktury wodniackiej obszaru Pętli Żuławskiej i Kanału Elbląskiego, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku, o godzinie 12:00  w  Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kopernika 17. Celem spotkania jest wskazania barier rozwoju, przeszkód nawigacyjnych i innych problemów związanych z uprawianiem żeglugi w obszarze Pętli Żuławskiej oraz inwentaryzacja dotychczasowych działań.
Zarząd Spółki Pętla Żuławska

  • O poprzednich spotkaniach więcej tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź