Majówka na przystani w Rybinie

Sezon rozpoczął się we wszystkich portach i przystaniach Pętli Żuławskiej. Pan Jacek Zieliński, Operator przystani w Rybinie nadesłał kilka zdjęć z majówki.Rybina to ważny węzeł szlaków wodnych na Pętli Żuławskiej. Rozpoczyna tu swój bieg Wisła Królewiecka, kończy zaś Linawa (odcięta stacją pomp). Tuż za Rybiną do Szkarpawy uchodzi Tuga, która wkrótce będzie rewitalizowana w ramach projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska. Rybina położona jest mniej więcej w połowie szlaku Szkarpawy (15 km na 25 km rzeki).


Przystań w Rybinie składa się z nabrzeża o długości 100 m do obsługi statków pasażerskich białej floty oraz trzech pomostów cumowniczych przy mostach zwodzonych na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej. Przy nabrzeżu są zlokalizowane punkty poboru prądku i wody oraz miejsce do zrzutu ścieków jachtowych. Zapleczem lądowym przystani jest budynek z bosmanatem i sanitariatami.

  • Więcej o przystani w Rybinie na naszej stronie jest tutaj

Piotr Salecki


Nabrzeże przystani w Rybinie - fot. Jacek Zieliński

Budynek bosmanatu, z prawej strony rowery, które możecie wypożyczyć - fot. Jacek Zieliński


Nabrzeże przystani w Rybinie - fot. Jacek Zieliński

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź