Kolejowy most obrotowy w Elblągu

Kolejowy most obrotowy w Elblągu jest jednym z niewielu obiektów tego typu, które dotrwały do czasów współczesnych. Od wielu lat most jest nieeksploatowany. Najbliższym działającym tego typu zabytkiem jest most obrotowy kolei wąskotorowej w Rybinie.


Kolejowy most obrotowy w Elblągu od wielu lat jest nieczynny. Konstrukcja zlokalizowana jest przy wejściu do basenu portowego dawnej Stoczni Elbląg - zaraz za pierwszymi mostami kolejowym i Unii Europejskiej. Cała konstrukcja jest mocno zdewastowana i zardzewiała. Most możemy zobaczyć z pokładu jachtu, hausboota czy motorówki, przepływając przez elbląski port.

  • Więcej zdjęć kolejowego mostu obrotowego w Elblągu - tutaj
  • Most obrotowy w Rybinie - tutaj

Piotr Salecki


Obrotowy most kolejowy w Elblągu - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź