Nowy atlas map 3022

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wydało kolejne wznowienie atlasu map 3022, na rok 2017. Mapy obejmują Zatokę Gdańską, Zalew Wiślany, a także Przekop Wisły i odcinek Wisły do śluzy Gdańska Głowa, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, rzekę Elbląg i port w Elblągu.

Mapy dla małych jednostek pływających wydawane są od roku 2000. Nowe wydanie zestawu map dla małych jednostek nr 3022 zawiera 17 arkuszy ale w nowym podziale pokrycia Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Zmniejszeniu uległy zakładki pomiędzy poszczególnymi arkuszami, dodana została nowa mapa (ark. 3) Wisły Śmiałej i Martwej, a na dwóch arkuszach (15 i 16) zamieszczono plany portów. Arkusze opracowane są na podstawie map nawigacyjnych BHMW. Wielkość arkuszy dostosowana jest do formatu A-2.

Ponieważ w sprzedaży znajdują się równolegle mapy z wydania 2015/2016 przy zakupie należy sprawdzić, czy otrzymujemy najnowszą edycję map z 2017 roku!
Piotr Salecki


Okładka atlasu map (wydania 2015/2016)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź