Nowość w bazie wiedzy - przewodnik Międzynarodowa Droga Wodna E70

Droga E 70 Rotterdam–Berlin–Kostrzyn–Bydgoszcz–Zalew Wiślany–Kaliningrad-Kłajpeda łączy Europę Zachodnią przez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu, Kłajpedy i z systemem drogi wodnej Niemna. 


Droga E 70 Rotterdam–Berlin–Kostrzyn–Bydgoszcz–Zalew Wiślany–Kaliningrad-Kłajpeda łączy Europę Zachodnią przez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu, Kłajpedy i z systemem drogi wodnej Niemna.

Wieloletnie ograniczenia nakładów na drogi wodne powodują, że zaległości są duże i ich odrobienie nie jest możliwe bez określenia priorytetów i stworzenia długookresowego planu inwestycyjnego oraz zapewnienia źródeł finansowania tych prac.

Unikalną inicjatywą samorządową mającą na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożliwości w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej jest inicjatywa marszałków pięciu województw Polski północnej, skupiona wokół polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Przewodnik po MDW E70 zamieściliśmy w naszej bazie wiedzy i zapraszamy do lektury.

Aby obejrzeć przewodnik, należy kliknąć na jego okładkę lub tutaj


Więcej o projekcie MDW E70

Droga E 70 Rotterdam–Berlin–Kostrzyn–Bydgoszcz–Zalew Wiślany–Kaliningrad-Kłajpeda łączy Europę Zachodnią przez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i przez północną Polskę z rejonem Kaliningradu, Kłajpedy i z systemem drogi wodnej Niemna.

Na terenie Polski prowadzi od kanału Odra – Havela do śluzy Hohensaaten dolnym odcinkiem Odry przez Kostrzyn (E 30), następnie drogą wodną Warty i Noteci do Kanału Bydgoskiego, rzeką Brdą i odcinkiem dolnej Wisły (E 40) przez Nogat na Zalew Wiślany i do Kaliningradu, dalej Pregołą i Dejmą do Kłajpedy.

Według europejskiego porozumienia na temat głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) drogi wodne zaliczane do tras międzynarodowych powinny mieć parametry odpowiadające przynajmniej IV klasie (minimalne wymiary statku 80 m długości i 9,5 m szerokości). Nowo wybudowane odcinki powinny odpowiadać przynajmniej klasie Vb, a odcinki modernizowane – klasie Va.

Na obszarze Europy Zachodniej w większości Międzynarodowa Droga Wodna E 70 spełnia wymogi umowy AGN. Aczkolwiek na terenie Niemiec modernizacji wymagają następujące odcinki:

  1. Mittellandkanal (przebudowa do wymogów klasy Vb)

  2. Kanał Łaba – Havela (przebudowa do wymogów klasy Vb)

  3. Droga wodna dolnej Haveli (Untere-Havel Wasserweg) z Plauen do Szprewy (podniesienie parametrów do wymogów klasy Vb)

  4. Drogi wodne Berlina (podniesienie parametrów do wymogów klasy IV i wyższej)

  5. Kanał Odra-Havela (podniesienie parametrów do wymogów klasy Va).

Na terenie Holandii "wąskim gardłem" jest odcinek z Zuid-Willemsvaart do Veghel, który wymaga poprawy parametrów do wymogów klasy IV (projekt w trakcie realizacji). Pozostałe strategiczne wąskie gardła drogi wodnej E 70 na terenie Holandii obejmują:

  1. IJssel z Arnhem do Zutphen – przewiduje się poprawę parametrów do wymogów klasy Va

  2. Kanał Twente – planowane jest podniesienie parametrów do wymogów klasy Va (projekt w trakcie realizacji) oraz poprawę parametrów śluz na kanale Eefde.

Z kolei droga wodna E 70 na obszarze Polski niestety na żadnym z odcinków nie spełnia parametrów umowy AGN.
Obecnie MDW E 70 można zaliczyć do II klasy, poza odcinkiem Noteci od ujścia rzeki Drawy do połączenia z Kanałem Bydgoskim, gdzie spełnione są parametry klasy zaledwie Ib. E 70 jest skanalizowana przy pomocy 28 stopni wodnych, z których jeden – śluza Czersko Polskie w Bydgoszczy – jest nowym stopniem oddanym do użytku w 1999 roku. Pozostałe 27 śluz to w większości niezelektryfikowane obiekty zbudowane na przełomie XIX i XX w. Szerokość szlaku wodnego waha się od 16 m do 25 m, minimalne promienie łuków wynoszą 200 m–250 m, a minimalne prześwity pod mostami to 3,5 m–4 m. Gwarantowana głębokość tej trasy wynosi 1,2 m–1,5 m, a graniczna dozwolona prędkość statków 8 km/h.  

Większość modernizacji brakujących odcinków drogi wodnej E 70 na terenie krajów Europy Zachodniej została rozpoczęta, dla pozostałych określono dokładnie termin ich rozpoczęcia. Modernizacja drogi E 70 na terenie Polski jest dopiero w fazie planowania.

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź