Mapa - Międzynarodowa Droga Wodna E70 przez Pętlę Żuławską

Nowa mapa w naszej bazie danych, to mapa Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Mapa obejmuje odcinek od Odry do Zalewu Wiślanego, a więc także drogi wodne Pętli Żuławskiej.
 
Międzynarodowa Droga Wodna E70 z Rotterdamu do Kłajpedy to projekt, którego przygotowanie i realizacja na terenie Polski zaplanowane jest aż do 2030 roku.
Wieloletnie ograniczenia nakładów na drogi wodne powodują, że zaległości są duże i ich odrobienie nie jest możliwe bez określenia priorytetów i stworzenia długookresowego planu inwestycyjnego, oraz zapewnienia źródeł finansowania tych prac.

Unikalną inicjatywą samorządową mającą na celu przezwyciężenie wieloletniej niemożliwości w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rozwoju turystyki wodnej jest inicjatywa marszałków pięciu województw Polski północnej, skupiona wokół polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70.

Zgodnie z docelowym kształtem „Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski MDW E70)", po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań powinny zostać rozwiązane następujące zagadnienia:

  1. Bbudowa proekologicznego systemu multimodalnego transportu w turystyce, polegającego na stworzeniu dogodnych powiązań komunikacyjnych transportu samochodowego, kolejowego i wodnego, z równoczesną intensyfikacją turystyki rowerowej i pieszej,
  2. Rozwój żeglugi jachtowej śródlądowymi i morskimi statkami żaglowymi oraz motorowymi na drodze E 70 i wodach Zalewu Wiślanego,
  3. Rozbudowa infrastruktury portowej i zaplecza turystycznego przy Międzynarodowej Drodze Wodnej E70, uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.
  4. Uatrakcyjnienie turystyki zbiorowej poprzez umożliwienie zwiedzania obiektów o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, usytuowanych w pobliżu szlaków wodnych.

Proces wdrażania projektu został podzielony na 3 etapy, które mają zostać zrealizowane do 20130 roku. Minie więc wiele lat, zanim szlak ten będzie w pełni żeglowną drogą wodną. Oczywiście, już teraz można pływać Odrą, Kanałem Bydgoskim czy pozostałymi odcinkami szlaku MDW E70. Część z nich - jak na przykład Pętla Żuławska - po dokonanych inwestycjach w pełni umożliwia satysfakcjonującą żeglugę turystyczną wodniakom. Jednak na wielu pozostałych odcinkach MDW E70 na przeszkodzie wodniakom stają wielokrotnie remonty śluz, wyłączające dany odcinek szalaku z eksploatacji, brak kompleksowej bazy przystaniowo-portowej - która - co należy przyznać - jest intensywnie rozbudowywana, oraz brak minimalnych głębokości dla żeglugi nawet turystycznej na wielu odcinkach. Brak intensywnej żeglugi profesjonalnej powoduje, że na Kanale Bydgoskim zalegają przy śluzach prawdziwe "dywany z trawy", przez które przebijanie się grozi uszkodzeniem śrub czy zatkaniem układu chłodzenia silników. Te wszystkie problemy będą musiały zostać rozwiązane. Jeśli szlak ten ma funkcjonować, nalezy pomyśleć nie tyulko o jego rewitalizacji, remontach i budowie zaplecza dla wodniaków, ale także o jego późniejszym utrzymaniu i eksploatacji.

Innym problemem jest kwestia uwarunkowań żeglugi z Zalewu Wiślanego do Kłajpedy, przez wody Zalewu Kaliningradzkiego, a więc wody rosyjskie. Konieczność uzyskiwania wizy, skomplikowane i długotrwałe procedury związane z odprawą graniczną w Bałtijsku, brak możliwości odprawienia się na wodach śródlądowych na Zalewie Kurońskim z Rosji do Kłajpedy (brak wodnego przejścia granicznego dla obcokrajowców), brak odpowiedniej infrastruktury na Zalewie Kaliningradzkim, na razie skutecznie zniechęcają wielu polskich żeglarzy do dalszej żeglugi, nie mówiąc o wodniakach z Europy, przyzwyczajonych do innych standardów.

Należy mieć nadzieję, że sprawy te zostaną ostatecznie uregulowane, bo inaczej MDWE70 będzie kończyć się nie w Kłajpedzie a na krańcach Zalewu Wiślanego. Przykład Kanału Augustowskiego i rozwiązań przyjętych przez stronę polską białoruską, które ułatwiają żeglugę na wody Białorusi uudowadnia, że jest to możliwe i jest skąd brać przykład.

Tymczasem - mapa polskiego odcinka MDW E70 z nadzieją, że plany tej wielkiej inwestycji zostaną zrealizowane.


Aby obejrzeć mapę w dużej rozdzielczości kliknij na mapę lub tutaj

PiotrS

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź