Odznaka turystyki wodnej PTTK - Pętla Żuławska i Zalew Wiślany

W dniu 12 kwietnia uchwałą Prezydium ZG PTTK został rozszerzony regulamin "Pętli Żuławskiej 200,00" o wody Zalewu Wiślanego. Nowa nazwa szlaku brzmi "Pętla Żuławska i Zalew Wiślany 303,00 km". Celem odznaki jest:   popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych, promowanie turystyki wodnej, popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem  szczególnym jest odznaka honorowa. 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego 303,0 km”

1. Celem odznaki jest:
a) popularyzowanie walorów turystyczno - krajoznawczych „Szlaku Pętli Żuław Zalewu Wiślanego – 303,0 km”, na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jego wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad ich brzegami. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku.
b) promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami.
c) popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego.

2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem  szczególnym jest odznaka honorowa:
ZŁOTA – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego w czasie jednej imprezy w danym roku,
SREBRNA – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętla Żuław i Zalewu Wiślanego w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,
HONOROWA – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie jezior oraz rzek     i przyczyniają się do ich turystycznego zagospodarowania.

3. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do ww. regulaminu.

4. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej  kroniki, dzienniczka oraz prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

5. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

6. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

7. Postanowienia końcowe:
a) odznaka została ustanowiona przez Uchwałą nr 31/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 czerwca 2013, zmiany Regulaminu zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 92/XVIII/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

b) dystrybucję odznak i dzienniczków prowadzi Centrum Turystyki Wodnej PTTK
d) za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie  z niniejszym regulaminem.                                                                                                    

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do odznaki – „Szlak Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego 303,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na szlaku Pętli Żuław i Zalewu Wiślanego. Oto tylko przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać.

Gdańsk – Marina Gdańsk, Błotnik, Przegalina – śluza, Gdańska Głowa – śluza, Rybina, Osłonka, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Piaski, Stara Pasłęka, Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg; Jacht Klub Elbląg lub HOW Bryza, Malbork, Biała Góra – śluza, Tczew,

W dzienniczkach należy gromadzić potwierdzenia z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.
W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.
Piotr

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź