Spółka Pętla Żuławska

Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana Aktem Założycielskim z dnia 28.05.2013 r. 82-300 Elbląg, ul. Czerwonego Krzyża 2.
NIP: 5783113012, REGON:281535246, K
RS:0000482001
telefon: +4855 239 67 71
adres e
mail: petla.zulawska@gmail.com

Organami Spółki są:
Zarząd,
w którego skład wchodzą:
Michał Górski – Prezes Zarządu,
Stanisław Bogdan Justyński – Prokurent.
Zarząd powoływany jest zgodnie z § 13 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 28.05.1013 r.

Rada Nadzorcza,
w której skład wchodzą:

Rozalia Grynis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ziętek - Sekretarz

Katarzyna Swajda–Witaszek – członek
Rada powoływana jest zgodnie z §18 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 28.05.2013 r.


Kapitał zakładowy
Spółki wynosi 436.000,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści sześć tysięcy)  i dzieli się na 436 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych), wniesionych przez jedenastu Wspólników:

 • Gmina Braniewo
 • Gmina Miejska Braniewo
 • Gmina Tolkmicko
 • Gmina Miejska Elbląg
 • Gmina Miejska Malbork
 • Powiat Sztumski
 • Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Stegna
 • Gmina Sztutowo
 • Gmina Miejska Krynica Morska


Misja spółki

Misją Spółki jest rozwój turystyczny, gospodarczy i społeczny obszaru Żuław i Zalewu Wiślanego, wypełnienie oczekiwań samorządów terytorialnych w zakresie jednolitego systemu obsługi ruchu turystycznego, rozwoju infrastruktury wodniackiej i wypełnienie wskaźników projektu „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Spółka będzie strażnikiem kodeksu etycznego w turystyce i będzie wdrażać zasady zrównoważonej, społecznie odpowiedzialnej turystyki.

Historia Pętli Żuławskiej
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem - więcej tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź