Remont śluzy Przegalina od 01 października 2019 do 31 maja 2020

Remont śluzy rozpoczyna się 01 października 2019 i ma potrwać do 31 maja 2020. W tym czasie śluza będzie nieczynna. Ze względu na komplikacje mogące wystąpić podczas prac hydrotechnicznych, należy się liczyć z wydłużeniem prac remontowych. Pozostałe prace remontowe będą kontynuowane już przy działającej śluzie Przegalina Południowa.


Śluzy w Przegalinie
Śluzy w Przegalinie łączą Wisłę z Martwą Wisłą i umożliwiają żeglugę na szlaku z Gdańska na Zalew Wiślany. Kiedyś czynne były dwie śluzy jednocześnie – zabytkowa służyła do transportu tratew, nowa, zwana także Śluzą Południową – profesjonalnej żegludze. Od 1992 czynna jest tylko nowa śluza. Od 2012 funkcjonuje w Przegalinie most zwodzony, umożliwiający śluzowanie jachtom z postawionym masztem.

Przekładany remont
Ten remont miał rozpocząć się kilka lat temu, bo w 2017 roku. Prace były jednak wielokrotnie odraczane, terminy zmieniane, o czym informowaliśmy wodniaków na naszej stronie internetowej. Ostatecznie wiadomo już że prace rozpoczną się 01 października 2019. Od tego dnia śluza będzie nieczynna, aż do 31 maja 2020, kiedy to prace w samej śluzie Południowej mają się planowo zakończyć. Pozostałe prace będą kontynuowane po tym czasie przez kolejne miesiące, ale na brzegach śluzy i w komorze drugiej śluzy Północnej (nieeksploatowanej w ogóle). A więc po maju 2020 śluza Południowa ma być czynna, choć sam remont będzie kontynuowany na innych obiektach przy śluzie. Dotychczasowe jednak doświadczenia wynikające z możliwych problemów przy pracach hydrotechnicznych i opóźnieniach z tym związanych skłaniają do obaw, że termin ponownego otwarcia śluzy może zostać przesunięty. W każdym razie należy się z tym liczyć, planując rejsy w 2020 roku. Na szczęście można ominąć śluzę Przegalina płynąc przez Przekop Wisły - piszemy o tym w artykule tutaj.

Prace remontowe

Prace będą dalece wykraczać poza remont samej śluzy i jej mechanizmów. Obejmie nie tylko czynną Śluzę Południową, ale i nieczynną Śluzę Północną a zwłaszcza jej awanport - czyli kanał doprowadzający do samej śluzy. Ma tam powstać zaplecze dla postoju jednostek RZGW, zwłaszcza lodołamaczy. Te pomarańczowo-czerwone jednostki od wielu teraz mają tam swoją prowizoryczną "bazę". Jako ciekawostkę warto dodać, że śluza Północna jest wprawdzie nieużytkowana i odgrodzona wałem ziemnym od Wisły, ale cała budowla hydrotechniczna jest zachowana w całości po stronie Martwej Wisły i teoretycznie, po remoncie i rozebraniu wału mogłaby być dalej eksploatowana. Oczywiście nie jest to obecnie potrzebne ani planowane, gdyż całość ruchu obsługuje sąsiednia śluza Południowa, mającą dużo dłuższą komorę śluzy, a więc możliwość śluzowania dłuższych jednostek czy zestawów pchanych bez ich rozłączania. Część prac będzie realizowana po przywróceniu śluzy Południowej do eksploatacji.

Zestawienie planowanych prac
Śluza północna

 • remont komory śluzy;
 • remont budynku maszynowni;
 • remont wrót i mechanizmów.

Śluza Południowa

 • remont komory śluzy;
 • remont maszynowni, automatyki i wrót;
 • budowa budynków: socjalnego i magazynowych;
 • remont umocnień brzegowych;
 • rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju jednostek pływających RZGW w Gdańsku, w tym ośmiu lodołamaczy.

Piotr Salecki

Warto przeczytać  i obejrzeć także:

 • Jak dopłynąć z Pętli Żuławskiej do Gdańska omijając śluzę Przegalina na naszej stronie tutaj
 • Komunikat RZGW o remoncie śluzy Przegalina - tutaj
 • Publikacja RZGW na temat remontu śluzy Przegalina - tutaj
 • Wybrane materiały z procedury przetargowej - tutaj
 • Galeria zdjęć śluzy Przegalina jest tutaj
 • O śluzie Przegalina na naszej stronie tutaj
 • Galeria zdjęć innych obiektów hydrotechnicznych jest tutaj


Lokalizacja śluzy na Pomorskim Szlaku Żeglarskim. Fot. Marek Opitz, opis Piotr Salecki


Śluza Przegalina - fot. Piotr Salecki

Śluza Przegalina - fot. Piotr Salecki


Śluza Przegalina - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

ŻADEN remont RZGW Gdańsk nie zakończył sie w terminie...

... tak uczy doświadczenie. A termin zakończenia prac w umowie zawartej przez RZGW to 30 września 2021. Tak - 2021! ----- W trakcie remontu śluzy Przegalina JEDYNĄ drogą wodną łączącą rejon Zatoki Gdańskiej z przystaniami Pętli Żuławskiej (oprócz Błotnika) oraz z Zalewem Wiślanym i dalej z Kanałem Elbląskim - będzie Przekop Wisły. ----- A Urząd Morski pytany o przeprowadzenie sondażu i oznakowanie nawigacyjne tego niełatwego odcinka drogi wodnej - milczy. Ośmielę się zauważyć, że Urząd Morski będzie w tej sprawie milczał tym bardziej, im bardziej organizacje takie jak Pętla Żuławska nie będą pytały...

Termin zakończenia prac

Drogi Przedpiśco, doskonale wiemy że termin zakończenia prac to 30 września 2021. Termin ten jednak dotyczy prac które będą prowadzone przy uruchomionej już ponownie śluzie Przegalina Południowa a prowadzone prace będą dotyczyć przede wszystkim rejonu zabytkowej, nieeksploatowanej śluzy Przegalina Północna w której awanporcie zostanie przebudowana baza flotylli lodołamaczy, powstaną nowe budynki zaplecza, będzie remontowana również sama zabytkowa śluza i jej mechanizmy. O wszystkim piszemy w artykule powyżej. redakcja portalu

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź