Komunikaty nawigacyjne

Komunikaty nawigacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, operatorów obiektów hydrotechnicznych oraz informacje własne 2019 - najnowsze na górze

 • 20 sierpnia 2019 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Most zwodzony w Sobieszewie nie jest podnoszony dla jednostek wodnych do odwołania. Ruch drogowy odbywa się normalnie. Więcej tutaj
 • 12 sierpnia 2019 | RZGW utrudnienia w żegludze na Wiśle w Tczewie (budowa mostu) - tutaj
 • 09 sierpnia 2019 | RZGW ostrzeżenie przed ekstremalnie niskimi głębokościami na Wiśle - tutaj
 • 08 sierpnia 2019 | RZGW ograniczenia w żegludze po Nogacie ze względu na niskie stany wody - tutaj
 • 08 sierpnia 2019 | RZGW usunięcie ograniczeń na Kanale Elbląskim - tutaj
 • 11 lipca 2019 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Most zwodzony w Sobieszewie nie jest podnoszony dla jednostek wodnych do odwołania. Ruch drogowy odbywa się normalnie.
 • 01 lipca 2019 | RZGW Dalsze ograniczenia w żegludze na Kan. Elbląskim w okolicy Małdyt - tutaj
 • 17 czerwca 2019 | RZGW Ograniczenia w żegludze na Kanale Elbląskim po przejściu nawałnicy w km 22+300 (pierwszy most poniżej Małdyt - obsunięcie skarpy spłycenie do 80 cm) tutaj
 • 15 czerwca 2019 | RZGW | Zamknięcie żeglugi na szlakach wodnych Dolnej Wisły i na kanale Elbląskim od godziny 18.00 15 czerwca do godziny 04.00 16 czerwca w związku z zagrożeniem burzowym tutaj
 • 10 czerwca 2019 informacja własna | Prace regulacyjne na brzegach Wisły ~915 km, barki kotwiczone w nurcie rzeki tutaj
 • 04 czerwca 2019 RZGW | Otwarcie śluzy Biała Góra po przejściu fali powodziowej | Komunikat nr 22 tutaj
 • 31 maja 2019 RZGW | Zdjęcie oznakowania na Wiśle ze względu na falę powodziową | Komunikat nr 20 tutaj
 • 31 maja 2019 RZGW | Zamknięcie śluzy Przegalina ze względu na falę powodziową | Komunikat nr 19 tutaj
 • 30 maja 2019 RZGW | Zamknięcie śluzy Biała Góra ze względu na falę powodziową | Komunikat nr 18 tutaj
 • 30 maja 2019 RZGW | Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa ze względu na falę powodziową | Komunikat nr 17 tutaj
 • 27 kwietnia | Informacja własna. Godziny otwarć mostu zwodzonego na Szkarpawie w Rybinie to 10:00, 14:00, 19:00. Zmniejszenie ilości otwarć tylko do trzech dziennie związane jest z ryzykiem awarii. Remont został zaplanowany po zakończeniu sezonu.
 • 26 kwietnia | Przyspieszenie otwarcia sezonu na Kanale Elbląskim uruchomienie śluz i pochylni od 27 kwietnia 2019 tutaj
 • 10 kwietnia 2019 | Otwarcie sezonu na Kanale Elbląskim, uruchomienie śluz i pochylni od 1 maja 2019 tutaj
 • 08 kwietnia 2019 | Kolejne pismo Urzędu Żeglugi Śródlądowej ws planowanego remontu mostu w Rybinie tutaj
 • 05 kwietnia 2019 | Odpowiedź Urzędu Żeglugi Śródlądowej na komunikat Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 04 kwietnia nt zamknięcia mostu zwodzonego w Rybinie, z żądaniem  utrzymania otwarć mostu dla ruchu wodnego - więcej tutaj
 • 04 kwietnia 2019 | harmonongram otwarć obrotowego mostu kolejowego na Szkarpawie w Rybinie w sezonie 2019, komunikat  tutaj
 • 04 kwietnia 2019 | Most zwodzony w Rybinie zamknięty dla ruchu wodnego do dnia ~8 czerwca 2019 więcej komunikat Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tutaj
 • 29 marca 2019 | Most zwodzony w Sobieszewie zamknięty dla ruchu wodnego do odwołania więcej tutaj
 • 01 marca 2019 | Most zwodzony na Wiśle Królewieckiej w Rybinie jest stale zamknięty dla ruchu wodnego więcej tu

Warto przeczytać
Most zwodzony w Rybinie na Wiśle Królewieckiej nie jest otwierany dla ruchu wodnego. Otwierania mostu zwodzonego na Wiśle Królewieckiej w Rybinie dla ruchu wodnego zaprzestano już w lipcu 2018 roku. Okazało się bowiem, że po podniesieniu mostu za każdym razem jest problem z jego opuszczeniem do pozycji poziomej. Most "zakleszczał się". Jednostki mieszczące się pod zamkniętym mostem mogą pod nim przepływać. Więcej tutajKomunikaty nawigacyjne - archiwum
redaguje Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź